Gebruikersvoorwaarden algemeen

Deze website van de 3 samenwerkende media organisaties: Stichting Media Platform Alkmaar (Alkmaar Centraal), Stichting Media Platform Heerhugowaard (Heerhugowaard Centraal) en Stichting Media Platform Langedijk (Langedijk Centraal) (hierna tezamen aangeduid als: “HALstad”) wordt met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld, maar fouten zijn niet altijd te vermijden. Geciteerde meningen zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie van HALstad. Dit geldt uiteraard óók voor bijdragen die door gebruikers op onze site worden achtergelaten en voor websites waarnaar, al dan niet met behulp van hyperlinks, verwezen wordt.

 

Alle informatie op deze site kan op elk moment gewijzigd worden. Het is bovendien mogelijk dat (een deel van) de site tijdelijk niet te raadplegen is. HALstad is niet aansprakelijk voor enige schade die – direct of indirect – voortkomt uit het gebruik van informatie die via deze site verkregen is of uit tijdelijke onbereikbaarheid van (delen van) de site.

 

HALstad kan besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers van HALstad-sites te gebruiken in andere media, waaronder andere sites, radio, televisie en printmedia. Door een bijdrage te leveren die (via bijvoorbeeld een reageerplatform) op de site gepubliceerd wordt, stemmen bezoekers hiermee in.

 

Disclaimer inzake aansprakelijkheid

HALstad sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

 

HALstad kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor welke hack-poging dan ook, die kan leiden tot het openbaar worden van de database met de persoonsgegevens van de gebruikers van deze site.

 

De gebruiker van de site is aansprakelijk voor de schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart HALstad tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

 

HALstad heeft haar best gedaan om de rechthebbenden van het op de site getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Heeft u klachten of bezwaren in verband met auteursrecht, portretrecht, andere rechten, persoonsgegevens of privacy dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

 

Voorwaarden hergebruik van video en audio op deze site

Alle informatie op de website van HALstad, zoals afbeeldingen, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van HALstad en de informatieverschaffers.

 

De bezoeker mag de informatie op deze site vrij hergebruiken, voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs en niet-commerciële onderzoeksdoeleinden, mits bronvermelding en mits er geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n). Neem bij twijfel contact op met HALstad.

 

De gebruiker van de site is aansprakelijk voor de schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart HALstad tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

 

Klachtenregeling

Meent u dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan HALstad laten weten. Bij een gegronde klacht zal de omroep het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Stuur uw klachten naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar Alkmaar Centraal, Koelmalaan 350 2.4, 1812 PS, ALKMAAR.

 

Er zal dan op korte termijn contact met u worden opgenomen.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl