Het aantal WW-uitkeringen in de regio lag in december ruim hoger dan een maand eerder. Dit is een jaarlijkse trend die vooral te merken is in seizoensgebonden sectoren als horeca, bouw en landbouw & visserij. De groei is dit jaar wel sterker dan in de twee voorgaande jaren en ook hoger dan het provinciale (2,4%) en landelijke gemiddelde (4,3%).

Gemeente Alkmaar zag een stijging van 2.405 WW-uitkeringen in november naar 2.558 in december (6,4%). Dit is een toename van 5,3% vergeleken met december 2014. Het percentage WW'ers op de beroepsbevolking is 4,5%. 

Gemeente Heerhugowaard vertoonde een stijging van 1.079 in november naar 1.155 in december (7,0%). Vergeleken met december 2014 is de toename 2,8%. Het percentage WW'ers op de beroepsbevolking is 4,1%.

Gemeente Langedijk toonde een toename van 591 in november naar 549 in december (7,7%). Vergeleken met december 2014 is de stijging 4,6%. Het percentage WW'ers op de beroepsbevolking is 3,9%.

Een factor voor de toename is de Wet Werk en Zekerheid. Mensen die wel werk hebben maar niet genoeg verdienen krijgen een uitkering ter aanvulling.

De meeste sectoren vertonen een groei van het aantal WW'ers. Zelfs in de bouw, waarin het afgelopen jaar een flinke afname plaatsvond, was in november een stijging. De verwachting is dat in de loop van volgend jaar deze sector zal stabiliseren of weer zal verbeteren.

De recente faillissementen van V&D en Macintosh hebben nog geen invloed op het aantal WW-uitkeringen, omdat de betreffende winkelketens nog open zijn. Hoe groot de uiteindelijke invloed zal zijn is lastig te voorspellen en sterk afhankelijk van eventuele overname van de bedrijven.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl