Heerhugowaard Centraal

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk werkten al veel samen, maar die samenwerking wordt zo intensief dat de scheiding vrijwel weg zal vallen op bepaalde afdelingen. Dit zal vooral gebeuren op sociale terreinen, zoals jeugdzorg, wmo en de Participatiewet.

Met de nauwere banden zullen ambtenaren van beiden gemeenten niet alleen meer gaan samenwerken, maar ook kennis delen en bijspringen als dit nodig is. Het NHD meldt dat managementteams van beide zijden woensdag in Cool al bijeenkwamen om de mogelijkheden verder te verkennen op het vlak van culturele activiteiten.

Het Rijk dringt aan tot het vormen van gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Fusies vinden in het hele land plaats. Deze diepere samenwerking kan als een stap in die richting gezien worden, met op termijn een bestuurlijke fusie -hierbij blijven de gemeenteraden intact- of een volledige fusie zoals die tussen de voormalige gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer.

Overigens heeft Alkmaar ook interesse getoond in een mogelijke fusie met Langedijk, al zit het bestuur vanwege het conflict over de website-affaire even niet aan tafel bij regionaal overleg.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@heerhugowaardcentraal.nl