Heerhugowaard Centraal

De gemeente Heerhugowaard gaat aan het Rijk compensatie vragen voor de uitgaven die de gemeente kwijt is aan het Transferium waar zware zorg wordt verleend aan jongeren met ernstige gedragsstoornissen die niet thuis kunnen wonen. Dit meldt het NHD. De gemeente vraagt deze compensatie samen met twaalf andere gemeenten die een vergelijkbare gesloten instelling hebben. Ook wil de gemeente om de kosten van jeugdzorg te verminderen probleemkinderen eerder opsporen om zo te voorkomen dat ze uiteindelijk zware zorg zoals in het Transferium nodig hebben.

Een zorgtraject in het Transferium is erg duur en kost minstens 100.000 euro per kind of meer. In 2017 en 2018 schat de gemeente 18 miljoen kwijt te zijn aan jeugdzorg. De gegevens over 2016 zijn nog niet compleet; wel heeft het Rijk daar 16 miljoen aan meebetaald en ligt er voor 2017 iets minder dan 14 miljoen op de plank. Door de alsnog hoge uitgaven aan jeugdzorg loopt de gemeente Heerhugowaard dit jaar waarschijnlijk een tekort op van 5 miljoen. Teruggerekend is er voor 2016 een gat van zo’n 2,7 miljoen.

In mei van dit jaar zal pas duidelijk worden of de gevraagde compensatie volledig is. Als dat niet het geval is gaat wethouder Carolien van Diemen compensatie vragen aan de gemeenten waar de in het Transferium geplaatste jongeren vandaan komen. Het Transferium heeft namelijk 64 plaatsen, waarvan Heerhugowaard er ongeveer de helft betaalt. Dit heeft te maken met het woonplaatsbeginsel, wat inhoudt dat de gemeente waar een jongere staat ingeschreven de rekening moet betalen.

Verder wil Heerhugowaard maatregelen nemen om te voorkomen dat er jongeren in het Transferium moeten worden geplaatst om zo de kosten te drukken. Zo wil de gemeente bij kinderen op de basisschool al proberen te voorspellen welke kinderen kans lopen om in het Transferium te worden geplaatst. Zo letten deskundigen op gedrags- en omgevingskarakteristieken die erop kunnen wijzen dat een kind een verhoogde kans heeft om later zware zorg nodig te hebben. Als deze kinderen op tijd worden opgespoord, zo is de gedachte, hebben ze misschien wel minder zware zorg nodig. (foto: Google Maps)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@heerhugowaardcentraal.nl