Heerhugowaard Centraal

De daling van het aantal verstrekte WW-uitkeringen zet door in arbeidsregio Noord-Holland Noord. In april was deze 2,5%. Ten opzichte van vorig jaar april is er in vrijwel alle sectoren een afname, met uitzondering van de bancaire sector. Het aantal WW'ers zakte met 10,2%, landelijk was dit 12,8%. 

Alkmaar kende in april een daling van 2.445 naar 2.371 WW'ers (-3,0%), Heerhugowaard ging van 1.110 naar 1,069 (-3,7%) en Langedijk van 526 naar 514 (-2,3%). Op jaarbasis betekent dit een daling van respectievelijk 12,3%, 9,2% en 12,3%. Op dit moment zitten in de drie gemeenten 4,1%, 3,7% en 3,5% van de beroepsbevolking in de WW.

De zorgsector is een van de achterblijvers. In Noord-Holland Noord was de daling in deze sector 12,6%, ten opzichte van een landelijke daling van 16%. Daar tegenover staat de bouwsector. Over het jaar daalde het aantal WW'ers met 42,8%. Mensen in deze sector zijn volgens de UWV-publicatie 'WW’ers vaker aan het werk' nu het meest kansrijk om binnen één jaar weer werk te vinden.

De enige negatieve score was in het bankwezen, hier was op jaarbasis een toename van 5,3%. Dit was overigens minder dan landelijk (8,5%) en aanzienlijk minder dan de buurregio's (ruim 16%). Zuid-Kennemerland en IJmond kent veel mensen die in Amsterdam werken, waar ongeveer hetzelfde verlies werd geleden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl