In de ledenvergadering van 13 november is op advies van het bestuur besloten niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het aantal actieve raadsleden en bestuursleden loopt terug. Zelfs de voorzitter heeft zijn werkzaamheden moeten staken wegens zijn studie.

De SP gaat de komende vier jaar niet stilzitten, zo melden zij op hun website. Het contact met de bevolking zal geintensiveerd worden. Inwoners, buurten, actiegroepen en verenigingen kunnen verzekerd zijn van steun van de SP.

Daarnaast zullen zij de afdelingsorganisatie verder uitbouwen en versterken. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2022 willen zij er weer bij zijn met meer actieve leden.