Burgemeester Blase is gevraagd om als informateur op te treden. De fractievoorzitters van de twee grootste partijen, Groen Links en Kies Lokaal, van gemeente Bergen hebben hem gevraagd deze taak op zich te nemen. Na de verkiezingen hebben partijen van deze gemeente onderling overleg gehad en stemden alle partijen in om Blase aan te trekken als informateur.

Blase zal in Bergen inventariseren welke partijen met elkaar een nieuwe coalitie kunnen vormen en welke problemen daarbij overwonnen moeten worden. Hierbij ligt de focus op het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak voor gemeentelijke besluiten die in de aankomende raadsperiode gemaakt moeten worden.

Donderdag begint hij met zijn rol als informateur en gaat hij in gesprek met de verschillende partijen. Hij hoopt een week later met een advies te komen.