Het college van Langedijk dient opnieuw een zienswijze in over het bouwplan Stationsweg 114 in Heerhugowaard. Het college van Langedijk is teleurgesteld over de reactie van de buurgemeente op een eerdere zienswijze  en nu ziet het zich genoodzaakt een formele zienswijze in te dienen, zo meldt gemeente Langedijk.

Gemeente Heerhugowaard wil aan de Stationsweg een gebouw neerzetten met een hoogte van 15 tot 27 meter. Dit bouwplan loopt vooruit op het Masterplan Stationsgebied, waarin bouwhoogten tot 50 meter mogelijk zijn.

De hoogbouwplannen voor het Stationsgebied hebben volgens het Langedijker college een negatieve impact op het Landschapsreservaat Oosterdel, zoals de cultuurhistorische betekenis, de natuurwaarden en de beleving van het Oosterdelgebied.

In de zienswijze verwijst het Langedijker college naar een onderzoek dat de eigen gemeente in 2017 heeft laten uitvoeren naar de effecten van de hoogbouw in het Stationsgebied op het Oosterdelgebied. Het rapport van Landschapsarchitectenbureau Feddes Olthof en partners laat zien dat eenzelfde bebouwingsprogramma  ook mogelijk is zonder verslechtering van het landschappelijk perspectief. De focus ligt daarbij op hoogbouw aan de westzijde van Heerhugowaard.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl