Heerhugowaard Centraal


Ook in regio Alkmaar ondervindt het elektriciteitsnet problemen vanwege het stroomaanbod van lokale groene energieprojecten. Dit Twittert Alkmaars wethouder Pieter Dijkman, naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant over gebrek aan capaciteit in delen van het land. Liander stelt dat er in deze regio nog voldoende capaciteit is, maar komen er één of twee grote zonneweiden bij, dan is het snel gedaan met de speling. Het grootste probleem voor de netwerkbeheerder is gebrek aan regie.

Door heel Nederland zijn laatste jaren kleine en grote projecten met zonnepanelen gerealiseerd. Vooral in buitengebieden vanwege de ruimte, maar juist daar is de infrastructuur lichter uitgevoerd vanwege een lage bevolkingsdichtheid. Met name in delen van Groningen en Drenthe zijn er zoveel zonnepanelen geïnstalleerd, dat het energienet er aan zijn volle capaciteit zit. Zelfs voor kleinere projecten van bijvoorbeeld boeren en sportclubs is geen veilige marge meer.

Voor zover de Liander-woordvoerder weet zijn in regio Alkmaar nooit zonneprojecten afgewezen. Maar gebrek aan regie is wel degelijk een zorg. Dikwijls worden netwerkbeheerders niet al in een vroeg stadium betrokken bij een project en dat levert nog wel eens verassingen op. En die kunnen weer voor vertraging zorgen. Een zonnepark kan er binnen een jaar staan, maar een netwerk verzwaren kan een paar jaar duren vanwege regeltjes en procedures. Bestemmingsplannen moeten worden bestudeerd en wellicht aangepast, vergunningen moeten worden aangevraagd en verleend en dan zijn er nog inspraak- en bezwaarprocedures.

Liander dringt er dan ook op aan dat (lokale) overheden een regisserende rol op zich nemen. Dan ontstaat een beter overzicht van lokale initiatieven en kan de uitvoering gecoördineerd worden. De netwerkbeheerder wenst al in het vroegste stadium betrokken te worden bij ontwikkelingen, om advies te verlenen en voorbereidingen te treffen wanneer nodig. Het zou zonde zijn als ook hier duurzame projecten de ijskast in moeten.

 

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl