Heerhugowaard Centraal


Heerhugowaard is "verheugd" met de komst van Bouwend Nederland Noord-Holland Noord als "verbinder” naar de Stad van Kansen. Dat zei burgemeester Bert Blase vanavond in het pand van opleidingsinstituut ESPEQ, waar hij het nieuwe regionale onderkomen van de brancheorganisatie opende. Ook onthulde hij de naam ervan: Het Fundament. "De naam doet meer dan recht aan de locatie waar de ondernemersorganisatie met haar centrale regionale vestiging is neergestreken", zei afdelingsvoorzitter Dick Min van Bouwend Nederland.

"Het is niet alleen een woord dat in de bouw volop wordt gebruikt, het zegt alles over wat hier gebeurt. We leggen op een centraal punt in ons gebied een fundament voor nauwe samenwerking met externe partners. En met het opleiden van jonge vaklieden legt de bouw hier een fundering onder de toekomst van onze branche. Bouwbedrijf en opleiders vinden elkaar hier letterlijk. ” Blase benadrukte in zijn toespraak dat de grote vraag naar nieuw  woningen en het verduurzamen van de bestaande bouw de komende decennia veel capaciteit, innovatie, kennis en afstemming vragen van de bouwsector. “De komst van Bouwend Nederland op deze locatie bij opleidingsaanbieder ESPEQ biedt kansen om dat in en ook vóór Heerhugowaard vorm te geven”, zei hij voor de bijna 200 aanwezigen.

ESPEQ-directeur Suzanne den Dulk ziet met de komst van Bouwend Nederland een belangrijke wens gerealiseerd. Bij haar aantreden twee jaar geleden verkondigde zij al de positie van ‘het opleidingsinstituut ESPEQ’ in de regio Noord-Holland Noord als ‘clubhuis van de bouw’ te willen versterken. Met de komst van Bouwend Nederland – dat in Het Fundament ook leden-, kennis- en vakbijeenkomsten gaat houden – is die ambitie verder ingevuld. Tegelijkertijd is het pand ingrijpend gerenoveerd, energieneutraal en ‘toekomst-proof’ gemaakt. Den Dulk: “Achter ons gebouw gaan we dit jaar bovendien Dudoc XP realiseren: een dynamische bouwplaats die nooit afkomt, waar onze leerlingen werken, scholieren met een ‘VR-experience’ een indruk krijgen hoe gaaf de bouw is en leveranciers van innovatieve producten een proeftuin krijgen om te experimenteren.”

Bouwend Nederland afdeling Noord-Holland Noord vertegenwoordigt de belangen van ruim 150 aangesloten bouw- en infrabedrijven, gevestigd in het gebied dat ruwweg boven de lijn Castricum-Hoorn ligt. De afdeling kwam per 1 januari 2018 tot stand door een fusie van de toenmalige afdelingen Noord Holland Noord en West-Friesland. Bouwend Nederland NHN is op reguliere basis gesprekspartner van alle gemeenten in de regio. Daarnaast onderhoudt het contacten met scholen in het lager, middelbaar en hoger vakonderwijs en met andere opleiders. (foto: aangeleverd)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@heerhugowaardcentraal.nl