Heerhugowaard Centraal


Initiatiefvoorstellen, interpellatiedebatten, een aantal moties en leerlingen van het Clusius college uit Castricum die tijdens de vergadering aan een verkiezingsfilm werkten. Er stond een volle agenda voor de laatste Statenvergadering voorafgaand aan de verkiezingen. Ook over herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) moest een besluit genomen worden. Het Provinciaal Inpassingsplan kreeg groen licht.

De N241 ligt op de bovengrens van gemeente Heerhugowaard en staat bekend als gevaarlijk. De weg is smal en voldoet niet aan de eisen van vandaag de dag. Er vinden bijna jaarlijks dodelijke ongelukken plaats of ongelukken met ernstig letsel tot gevolg. De provincie wenst de veiligheid te verbeteren en de doorstroming te garanderen. Met het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) wordt het planologisch mogelijk gemaakt het project herinrichting A.C. de Graafweg (N241) - verbreden weg en fietspad - te realiseren. De werkzaamheden aan de N241 vinden naar verwachting rond 2020 plaats.

Discussie vond met name plaats over geluidsoverlast op de hoogte van Opmeer en de bomen die zullen verdwijnen. Moties om groen te behouden en maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast haalden het niet. Het PIP is aangenomen. Tegengestemd hebben de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@heerhugowaardcentraal.nl