Heerhugowaard Centraal


De Heerhugowaardse gemeenteraad heeft deze week goedkeuring gegeven voor diverse onderzoeken: eentje naar de verkeersdrukte in en om het zuidelijke stadsdeel, eentje naar het gevoel van (on)veiligheid onder inwoners en eentje naar de noodzaak van verlichting in het Fabritiuspark. Dit meldt het NHD. Ook wil de raad dat inwoners online makkelijker aan informatie over de gemeente kunnen komen.

De Waardse raad stemde in met een voorstel van de VVD om nog dit jaar een plan van aanpak op te zetten, ter verbetering van de verkeersstroom in en om Heerhugowaard Zuid. Nederland Duurzaam, GroenLinks en D66 vonden onderzoek niet nodig.

Er komt op verzoek van een raadsmeerderheid ook een onderzoek naar hoe veilig Heerhugowaarders zich voelen in hun gemeente. De uitslag kan dan worden gebruikt voor het veiligheidsplan dat de gemeente voor het eind van het jaar opstelt.

HOP en Senioren Heerhugowaard vroegen middels een motie om een onderzoek naar de noodzaak van meer straatverlichting in het Fabritiuspark. Er wordt al jaren om extra licht op de paden gevraagd, zelfs door de jeugd- en jongerenraad. GroenLinks stemde tegen.

Tot slot toonden alle partijen behalve de Christen Unie zich positief over een betere digitale toegankelijkheid van de gemeente. Dit zal tot meer betrokkenheid onder inwoners leiden. Ze moeten via de gemeentesite makkelijker informatie kunnen vinden of kunnen opvragen.

Een motie van NL Duurzaam kwam er niet door: de fractie wil meer tiny houses in Heerhugowaard om het tekort aan goedkope woningen terug te dringen, maar dit stuitte volgens het NHD op dusdanig veel bedenkingen dat de motie weer werd ingetrokken.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@heerhugowaardcentraal.nl