Heerhugowaard Centraal


Vrijdag werd aan het einde van de middag een in zeer bestuurlijke taal opgesteld persbericht verstuurd door de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. De boodschap die uit het bericht gehaald kan worden is dat er contact is geweest met Gedeputeerde Staten en dat die "zich achter de door Langedijk en Heerhugowaard ingezette koers schaart", maar  dat er een aantal punten zijn die "nadere beschouwing c.q. verdieping" vragen.

Welke punten dat zijn is niet duidelijk en geen van beide gemeenten bleek beschikbaar voor toelichting. Om deze punten echter te kunnen behandelen is de behandeling van het ontwerp-in-opbouw van de fusie van 25 september naar 8 oktober opgeschoven en worden twee extra vergaderingen gehouden. Het ontwerp zou eigenlijk vrijdag naar beide gemeenteraden worden verstuurd zodat deze in de gelijktijdig geplande vergaderingen van 25 september behandeld kon worden.

Mogelijk hebben de 'aandachtspunten' te maken met de uitkomst van het onlangs uitgevoerde onderzoek van I&O Research waaruit bleek dat 62 procent van de respondenten in Sint Pancras en 55 procent van de respondenten in Koedijk de fusie 'onacceptabel' vinden en meer meer zien in aansluiting bij Alkmaar dan in een fusie met Heerhugowaard.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl