Heerhugowaard Centraal


"Onbegrijpelijk hoe Langedijk, klaarblijkelijk onder druk van Heerhugowaard, doordendert zonder rekening te houden met mening inwoners St. Pancras en Koedijk, en passent (sic.) onterecht suggererend dat Alkmaar daarmee in zou hebben gestemd #bizar", Twitterde VVD Alkmaar fractievoorzitter John van der Rhee. Waards D66-fractievoorzitter Michael Feelders Twitterde daarop dat zijn inmenging in het fusieproces "bestuurlijk onbehoorlijk" is. Met een kots-emoticon erachter.

Van der Rhee reageert op een artikel van Alkmaar Centraal over het herindelingsontwerp voor de gemeentefusie van Heerhugowaard en Langedijk. Hierin zijn Koedijk en Sint Pancras gewoon opgenomen, ondanks dat een meerderheid van de inwoners, die deelnamen aan een onafhankelijk onderzoek, koos voor fusie met Alkmaar.

"Tjonge jonge. Wat een bestuurlijke onbehoorlijkheid ?. Gemeenteraad Alkmaar zit niet in de positie om iets te besluiten over deze fusie. Mag en kan niets besluiten", Twitterde Feelders op zijn beurt. "Dat is aan de raden van Heerhugowaard en Langedijk. Een bescheide (sic.) opstelling zou Alkmaar sieren ?" Dit ondanks dat de fractieleider niet namens Alkmaar Twitterde.

Maar ook de Dorpsraad Sint Pancras vindt dat de wens van de meerderheid "gewoon wordt genegeerd". Dit meldt het NHD. De dorpsraad is nog bezig met een petitie. Tot nu toe zijn 2300 handtekeningen ingezameld van volwassen Pancrassers die liever met Alkmaar fuseren. Nog 400 adressen krijgen (opnieuw) bezoek, maar nu is al duidelijk dat de meeste inwoners kiezen voor Alkmaar. Mogelijk gaat het om 65 tot 80 procent.

De Dorpsraad van Sint Pancras is meermalen gebeld door inwoners die zich afvroegen wanneer zij de petitie konden tekenen. Hieronder zijn ook Pancrassers die al bezocht zijn maar toen niet thuis waren. Zij kregen gele 'niet thuis' briefjes maar die zijn blijkbaar bij onopgemerkt bij het oud papier beland. Ook de misgelopen inwoners worden nog benaderd.

Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, is inmiddels geïnformeerd over de petitie. Er is benadrukt dat het geen enquête betreft. Het verschil is dat er met een petitie wordt gevraagd om actie.

Overigens gaat gemeente Alkmaar wel een rol spelen in de fusie. Niet bij de besluitvorming, maar wel bij de opzet van een 'nieuwe wijk- en dorpsgerichte aanpak' voor Sint Pancras en Koedijk. Wat dat precies inhoudt is nog niet duidelijk.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl