Heerhugowaard Centraal


De samenwerking rond het gebruik van de verwijsindex 'Vroeg Samenwerken in Noord-Holland Noord' (VIN) krijgt een vervolg, middels een nieuw convenant tussen de 18 samenwerkende gemeenten. Via het digitale platform kunnen professionals die te maken hebben met jeugd tot 23 jaar elkaar makkelijk vinden voor tijdige en passende hulp.

De voornaamste aanleiding voor vernieuwing van het convenant is het aanbieden van een duidelijke en uniforme werkwijze voor professionals die (indirect) betrokken zijn bij jeugd tot 23 jaar, zoals bij kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, (jeugd)gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, justitie, werk en inkomen.

VIN helpt met vroegtijdig stroomlijnen van diverse vormen van steun aan jeugd en hun ouders. Een bevoegde professional kan via het systeem aangeven dat hij betrokken is bij een jeugdige. Vervolgens komen matches naar voren. Het is geen zoeksysteem, men krijg alleen de matches te zien.

“Het gebruik van VIN is het afgelopen jaar toegenomen", aldus Alkmaars wethouder Jeugd en Jeugdhulp Elly Konijn. "Door een gezamenlijke aanpak van de organisaties die met een kind/jongere te maken hebben, krijgen en houden we de kinderen en jongeren in beeld. Door VIN kunnen professionals snel met elkaar overleggen: Samenwerken voor de Jeugd!"

Meer informatie op vroegsamenwerken.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl