Heerhugowaard Centraal


Regenboogvlaggen op gemeentehuizen, Regenboog-zebrapaden, in Noord-Holland Noord dragen  de Regenbooggemeenten de LHBTI-gemeenschap een warm hart toe. Althans, zo lijkt het. Voorzitter Richard Ivangh van COC Noord-Holland ziet dat anders en is inmiddels zo ver dat hij aankondigt te stoppen met zijn rol als voorzitter. "COC NHN verkeert in een impasse."

Volgens de voorzitter krijgt Alkmaar als Regenbooggemeente sinds 2008 extra geld om de acceptatie van LHBTI'ers te bevorderen. "Tot op heden is ons nog steeds niet duidelijk wat de gemeente Alkmaar nu daadwerkelijk aan LHBTI-emancipatie heeft bijgedragen."

Sinds de gemeente besloot het clubhuis aan de Bierkade niet meer te subsidiëren, moest de vereniging uitwijken naar andere locaties. "Met regelmaat krijgen wij opmerkingen dat mensen en organisaties denken dat wij niet meer bestaan omdat we geen locatie hebben. Ondanks onze pogingen om activiteiten te organiseren in De Wijkboerderij en Café SowieSo lukt het ons niet om voldoende zichtbaar te zijn," vertelt de voorzitter.

Ook haalt Ivangh het Roze Stembusakkoord aan dat vijf jaar geleden is ondertekend door een meerderheid van partijen. Van de toen gemaakte afspraken is volgens de voorzitter nog niet één uitgevoerd. "Sterker nog, na het akkoord ging het alleen maar bergafwaarts met de toekomst van COC NHN".

Onder het werkterrein van COC NHN vallen de Regenbooggemeenten Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard en Den Helder. Ook de Regenboogregio West-Friesland hoort erbij. "Ik vind het zeer jammer dat ik iedere keer moet bedelen om centen en dat Regenbooggelden in de algemene middelen belanden," zegt de voorzitter. "Persoonlijk vind ik het ook zeer bedenkelijk dat een gemeenteraad wel subsidie met vier nullen geeft aan een hobbyclub maar jaar in jaar uit moeilijk doet over een paar duizend euro voor een maatschappelijke belangenvereniging zoals COC NHN."

Naast het gebrek aan een eigen locatie en geld, kampt het COC NHN ook met een tekort aan vrijwilligers. Een trend waar meer verenigingen last van hebben. "We houden ons hoofd boven water met de geweldige mensen die we hebben, zodat onze projecten als de Pink Society, GSA/Youth Pride, Maatjesproject, Café Hoezo Anders, Voorlichting, PR/ICT en AlkmaarPride door draaien."

Voor Ivangh is inmiddels de rek er uit. "Het plezier en mijn redenen, idealen om tijd en energie in COC NHN te steken zijn al een hele tijd niet meer in balans." Tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering hoopt hij dat een nieuwe voorzitter op zal staan. Deze krijgt geen gemakkelijke taak, het COC NHN staat namelijk voor de keuze om óf te krimpen van regionaal naar lokaal òf op te gaan in COC Amsterdam of COC Kennemerland. "Doorgaan op de huidige voet heeft ons inziens weinig zin," meent de voorzitter.

Na het overdragen van zijn voorzitterschap blijft Ivangh wel betrokken bij het COC. "Ik blijf het belangrijk vinden om mij in te zetten voor een veiligere samenleving voor iedereen en met name voor de LHBTI+ gemeenschap."

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl