De Heerhugowaardse gemeenteraad heeft de begroting voor 2020 unaniem aangenomen. Er was één motie, GroenLinks wilde meer subsidie voor de Waardse vestiging van Bibliotheek Kennemerwaard, maar de motie werd ingetrokken nadat wethouder John Does beloofde hier achteraan te gaan.

Tijdens de periode van spreekrecht sprak de Bibliotheek de hoop uit dat Heerhugowaard met de nodige extra subsidie zou komen. In andere gemeenten met vestigingen zijn er wel moties voor ingediend en Alkmaar zegde al meer subsidie toe. Wethouder Does beloofde te gaan overleggen met wethouders uit de betrokken gemeenten.

Daarna volgde een aantal uren discussie, voordat er unaniem voor de begroting van 2020 werd gestemd. Het college kreeg nog wel kritische vragen over de jeugdzorg, een zorgenkindje voor heel veel Nederlandse gemeenten sinds het Rijk deze heeft afgestaan, en een aantal andere zaken. De burgemeester en wethouders wisten zich echter goed te verweren.

De begroting vertaalt negen programma's met beleidsvoornemens in getallen. De rode draad is ‘Faciliterend voor het geluk van onze inwoners’. Dat betekent dat de gemeente wil investeren in een sterke, duurzame, leefbare en vitale samenleving. In 2020 trekt de gemeente hier 166 miljoen euro voor uit.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl