Heerhugowaard Centraal


De regionale Werkgroep Gemeenteraden heeft een initiatiefvoorstel ingediend bij de zeven gemeenten binnen Regio Alkmaar om de onderlinge informatievoorziening en communicatie te verbeteren. Het idee is om een (openbaar) informatieportaal voor de hele Regio Alkmaar te creëren, om jaarlijks één of meerdere raadsconferenties te houden en om een Regionale Raadsgroep op te richten met daarin per gemeente twee leden.

Binnen Regio Alkmaar wordt al veel samengewerkt en gecommuniceerd, onder andere middels maandelijkse wethoudersoverleggen (PORA’s) en regelmatige regioraadsavonden. Na het aannemen van de Focusagenda Regio Alkmaar kwam vanuit de raden de wens om meer invloed op de regioraadsavonden. Deze worden nu nog op initiatief van de colleges en griffies gehouden. De Werkgroep Gemeenteraden werd opgericht en van hieruit wordt voorgesteld dat de raden deze avonden zelf te laten organiseren en structureren via een Regionale Raadsgroep.

Daarbij kan goed gebruikt gemaakt worden van de website regioalkmaar.nl.  En door deze sectie openbaar te maken kunnen de raadsavonden, presentaties, organisatie van gemeenschappelijke regelingen en regionaal vastgestelde producten meteen overzichtelijk aangeboden worden aan inwoners en andere belanghebbenden. De regiowebsite is sowieso aan een update toe.

Bovendien is het voorstel om bestaande raadsavonden, afhankelijk van het onderwerp, interactiever op te zetten en daar daarnaast één of twee keer per jaar raadsconferenties te houden.

Worden de initiatieven opgepakt, volgt een jaar na invoering een evaluatie. Het college van Alkmaar heeft al laten weten geen wensen of bezwaren te hebben.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl