Bij de eerste echte vrieskou in de regio zijn veel fietsers en bromfietsers onderuit gegaan vanwege gladheid. Gemeente Heerhugowaard laat weten waar de prioriteiten liggen voor het bestrooien van de wegen, zodat daar in het vervolg rekening mee gehouden kan worden.

Prioriteit 1 hebben de belangrijke verkeersaders, inclusief bijbehorende fietspaden. Het gaat hier om de Westtangent, Oosttangent, Zuidtangent, Middenweg, Krusemanlaan, Hasselaarsweg, Rustenburgerweg, Jan Glijnisweg en de Beukenlaan.

Prioriteit 2 geldt voor andere doorgaande wegen, busroutes, wijkontsluitingswegen en bedrijventerreinen.

Onder Prioriteit 3 vallen specifieke locaties zoals de openbare parkeerterreinen van winkelcentra en supermarkten, zoals bij Middenwaard, Centrumwaard, Berckheideplein, Uiterwaard, Olmenlaan en de terreinen bij sporthal Zuid, het zwembad, het station, de begraafplaats en clusters van woningen voor ouderen.

Alleen de weg en vrijliggende fietspaden worden gestrooid, niet de voetpaden. Woonerven, 30-kilometerzones, (fiets)paden in parken en scholen die niet aan de te strooien wegen liggen, zijn niet opgenomen in de strooiroute. Ook voetpaden worden niet bestrooid.

De wegen naar medische voorzieningen zoals huisartsen, apotheken of fysiotherapeuten zijn in de strooiroutes meegenomen. De kortste route vanaf de bestaande strooiroute wordt gestrooid.

Als het meerdere dagen achter elkaar glad is of sneeuwt, houdt de gemeente allereerst de belangrijke verkeersaders zo goed mogelijk begaanbaar. Na drie dagen zullen ook doorgaande wegen in woonwijken worden bestrooid, mits de reguliere strooiroute voldoende begaanbaar is. Met drie dagen sneeuw overweegt de gemeente om assistentie van aannemers.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl