Heerhugowaard Centraal


Zonnepanelen op grote daken op het industrieterrein of langs wegen en het spoor. Dat zien Heerhugowaarders het liefst als het gaat om het grootschalig duurzaam opwekken van energie. Dat bleek op twee bijeenkomsten in het gemeentehuis over de energietransitie. Windturbines zijn minder populair.

Kleinschalige opwekking met zonnepanelen op woningen zijn niet voldoende om te voldoen aan het Klimaatakkoord. Er is een grootschalige aanpak nodig en per regio wordt hier voor en Regionale EnergieStrategie (RES) voor opgesteld. Iedere gemeente dient daarvoor naar de opties binnen de eigen grenzen te kijken.

De deelnemers aan de twee bijeenkomsten kregen in groepjes van vier 'bouwstenen' om te plaatsen, bijvoorbeeld een cluster van minimaal 60 zonnepanelen, en ze konden locaties aanwijzen waar zij juist geen zonnepanelen of windturbines willen zien. Ieder groepje kreeg slechts vier groene (ja graag) en drie rode (nee bedankt) stickers, en dat maakte de uitdaging best lastig.

In de andere 18 gemeenten van Noord-Holland Noord zijn ook bijeenkomsten. Bij elkaar vormen de inzichten een globaal beeld van de wensen van inwoners van de regio, dat zal worden meegenomen in de RES.

Na de zomer en nadat alle concept-RES’en zijn doorgerekend door het Landelijk Bureau voor de Leefomgeving, wordt gestart met de volgende stap in het proces. Dan wordt in samenspraak met alle belanghebbenden, waaronder bewoners, per zoekgebied concreet gezocht naar locaties.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl