Heerhugowaard Centraal


Dinsdag voerden de colleges van Langedijk en Heerhugowaard overleg voor een Corona Steunfonds, dat op de korte termijn verlichting moet bieden voor noodlijdende ondernemers, cultuur-maatschappelijke instellingen, stichtingen en verenigingen, die niet voor andere vormen van corona-steun in aanmerking komen. Het voorstel is dat Heerhugowaard 2,5 miljoen euro inlegt en Langedijk 0,4 miljoen. Binnenkort krijgen de gemeenteraden het plan ter besluitvorming onder ogen.

De acute nood varieert per gemeente, maar wie in aanmerking komt voor het noodfonds zal hetzelfde zijn. “Met de gemeentelijke fusie in het vooruitzicht, trekken we gezamenlijk op. We beogen, aanvullend op de landelijke inzet, onze lokale verantwoordelijkheid te nemen. De crisis raakt onze inwoners, ondernemers en organisaties, op langere termijn, maar zéker ook op korte termijn. Daar zit onze zorg”, aldus de Waardse wethouder Bert Fintelman.

Het programma is erop gericht om de vitaliteit van de gemeenten en de gemeenschap zoveel als mogelijk in stand te houden, gevolgen te beperken en op termijn te herstellen. Mogelijke doelgroepen zijn musea, theaters, gemeentelijke accommodaties en sportkantines. Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van hulp aan ondernemers en tegemoetkomingen in huren en pachten.

“We leven in een onzekere tijd en onze welvaart staat onder druk. Corona raakt iedereen, persoonlijk en zakelijk. De overheid is er dan om haar rol te pakken. Van faciliterend naar stimulerend, van luisterend naar investerend”, aldus Langedijker wethouder Jasper Nieuwenhuizen.

De komende periode gaan de gemeenten op zoek naar brede coalities van ondernemers en/of verenigingen en/of stichtingen, om samen initiatieven te ontplooien in het algemeen belang en passend binnen het doel van het programma.

Het beoogde steunfonds past binnen een Duurzaam Sociaal Economisch (DSE) programma, specifiek rondom corona. Tegelijkertijd blijven de colleges ook investeren in lopende ontwikkelingen in de stad.

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl