Heerhugowaard Centraal


Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verzorgt de bediening van zijn eigen sluizen en bruggen vanaf 13 mei weer volgens het zomerschema. Dit besluit is afgestemd met de Veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.

De sluizen en bruggen van het hoogheemraadschap zouden al op 16 april in zomer-bediening gaan, maar vanwege de toen geldende coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. Omdat het rijksadvies 'blijf zoveel mogelijk thuis' is aangepast naar 'vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand', ziet het waterschap geen belemmeringen meer om nog langer in winterbediening te blijven. Echter, als openbare orde en veiligheid onder druk komen te staan, kan dit besluit op last van de veiligheidsregio's worden teruggedraaid.

In het Noorderkwartier zijn de meeste sluizen en bruggen van het hoogheemraadschap. Ook de provincie en gemeenten bedienen echter diverse sluizen en bruggen. De voorzieningen bij de sluizen, bruggen en jachthavens, zoals gemeenschappelijke wc's en douches blijven nog tot 1 juli gesloten.

Bij sluizen, bruggen en slagbomen kan het druk zijn. De schipper en bemanning zijn verantwoordelijk voor het naleven van de anderhalve meter richtlijn op het water. Ook het wachtende publiek bij een openstaande brug heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Op de websites van de veiligheidsregio's staat meer informatie over wat wel en niet kan in de openbare ruimte op en bij het water.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl