Heerhugowaard Centraal


Provincie Noord-Holland stelt een OV-fonds van 20 miljoen euro beschikbaar waarmee de komende jaren geïnvesteerd wordt in verbetering van de "deur-tot-deurreis", het beter bereikbaar maken van woon- en werklocaties en een toekomstbestendig openbaar vervoernetwerk. Speciale aandacht is er voor regionale OV-kernen zoals Alkmaar. Eerder reserveerde de provincie al 5,7 miljoen voor het stationsgebied van Heerhugowaard en station Alkmaar Noord gaat vanaf deze zomer op de schop.

Tussen 2012 en 2018 steeg het gebruik van treinvervoer op werkdagen met 23 procent. Naar verwachting zal dit gebruik verder toenemen nadat alle corona-maatregelen opgeheven worden. Om deze groei op te vangen, is er vanuit gemeenten, vervoerders en de provincie meer aandacht voor het ontwikkelen van OV-knooppunten.

In het OV-fonds is extra aandacht voor grote kernen als Alkmaar, die in de regio een belangrijke rol hebben in de woningbouwopgave, voorzieningen en OV-verbindingen met omliggende woonkernen en Metropoolregio Amsterdam. De focus ligt niet alleen op trein- en busvervoer, maar ook de HOV-bus, P+R faciliteiten en mogelijkheden voor fietsers. Daarnaast moeten stationsgebieden veilige, aantrekkelijke plekken zijn om te verblijven en klimaatbestendig. De ruimte rondom OV-knooppunten moet optimaal ingericht worden voor wonen, werken en verblijven.

In het Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 is de ambitie vastgelegd om in 2040 het OV samen met de fiets en de auto onderdeel uit te laten maken van een geïntegreerd en uitstootvrij systeem waarmee bewoners en bezoekers snel, milieuvriendelijk en efficiënt van deur-tot-deur kunnen reizen. De provincie draagt bij aan de ambitie in het programma OV-knooppunten en programma OV en ketenreis.

Het bestedingsplan dat hoort bij het opgerichte OV-fonds wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl