De Waardse gemeenteraad stond dinsdagavond unaniem achter het raadsvoorstel van het college om een steunfonds op te richten, met daarin in eerste instantie 2,5 miljoen euro. Het geld moet gaan naar maatschappelijke partners in de vorm van steun en kwijtschelding van huren en pachten. Voor ondernemers wordt gedacht aan tegemoetkoming wat betreft huur en pacht.

Vanuit de raad werd het college geprezen om de aanpak bij de opstelling van het raadsvoorstel. Het college maakte eerst de middelen vrij om pas daarna aan de spelregels te werken. Wethouder Bert Fintelman was blij met de steun en prees op zijn beurt de gemeenteraad. "Ik kan eigenlijk niet anders zeggen dan dat college, raad en vele anderen... samen staan we voor Heerhugowaard in deze tijd, en samen staan we ook voor het herstel en omzien naar elkaar, als inwoners, ondernemers, stichtingen en dergelijke. Ik voel dat we dit echt samen doen, dus ook namens het college complimenten aan u, dat u dit zo meedraagt en dat ook uitdraagt."

De definitieve uitwerking van het plan volgt. Het geld wordt gehaald uit de 'bestemmingsreserve grote projecten' van het Duurzaam Sociaal Economisch Programma.

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl