Maandag werd het herindelingsontwerp voor Dijk & Waard digitaal besproken in de Provinciale Staten. Met grote steun van de Heerhugowaardse politieke partijen deed VVD-fractievoorzitter Falco Hoekstra zijn zegje. "Vanuit mijn hart als raadslid spreek ik vooral in het algemeen belang van alle inwoners in Heerhugowaard én Langedijk". En met succes, lijkt het, want een ruime meerderheid van de Gedeputeerden stemde uiteindelijk voor het herindelingsontwerp voor ongedeelde fusie.

Hoekstra stelt dat de fusie een voortzetting is van een samenwerking die door de jaren heen, ondanks dikwijls horten en stoten, steeds sterker is geworden. "We durven over onze eigen schaduwen heen te stappen en pakken uitdagingen samen aan. En als raadslid kan ik zeggen, dat voelt goed. Want als het goed is voor de regio, is het goed voor onze inwoners. Wij hebben elkaar, ongedeeld, hard nodig."

Hoekstra doelt daarbij op het groeiende aantal taken die door het Rijk worden neergelegd bij gemeenten. "Beide gemeenten kennen grote onzekerheden door jeugdzorg en WMO. Ook verdergaande digitalisering, de omgevingswet en inburgering ligt straks volledig bij gemeenten. Uitdagingen die voor onze gemeenten steeds lastiger worden, maar die wij samen goed aankunnen. Met deze fusie krijgen wij een sterke gemeente die klaar is voor de toekomst."

De VVD-fractieleider vergat Sint Pancras en Koedijk niet in zijn betoog. "We horen de Pancrassers en Koedijkers en nemen die signalen ook serieus". Hij stelt dat ook zij beter af zijn met een ongedeelde fusie. "Dijk en Waard zal bij uitstek een gemeente worden waar dorpskernen kunnen floreren door eigenheid en maatwerk. Met financiële middelen, die voorheen niet mogelijk waren. Met uitstekende dienstverlening en goede communicatie."

De Alkmaarse VVD-fractieleider John van de Rhee hield eveneens een pleidooi. Hij pleitte namens de Alkmaarse raad voor adoptie van Sint Pancras en het Langedijker deel van Koedijk. De raad meent dat de dorpsbewoners die dit graag willen - volgens een enquête en een petitie een meerderheid - lijken te worden genegeerd. "Geen zorgvuldigheid, geen transparantie en dus geen draagvlak."

William van Diepen uit Sint Pancras had graag ook in willen spreken. Hij schreef een onderzoeksrapport over de enquête en de petitie van de Pancrasser Dorpsraad, dat als zienswijze bij het herindelingsontwerp zit. Aan Langedijk Centraal schreef Van Diepen het betoog dat hij zou hebben gehouden: "In grote lijnen: Uitermate discutabele- en oncontroleerbare uitslagen (...). En die opstandigheid: Puur gemaakte emotie en stemmingmakerij". Van Diepen is ook fel tegenover gemeente Alkmaar, omdat deze klakkeloos de peilingen zou hebben geaccepteerd. "Nee, het is een prestigekwestie geworden waarbij nog “oud zeer” tussen de gemeenten speelt. Dwarsbomen!"

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl