Naar aanleiding van de overlast die jongeren de laatste tijd met hun bootjes veroorzaken aan de watergang tussen Zuidwijk en Rivierenwijk in Heerhugowaard, vraagt de fractie van HOP zich af wat de gemeente hieraan denkt te doen. HOP: "Doordat de jongeren te hard varen met hun aluminium en Zodiac bootjes ontstaat er een grote golfslag, wat slecht is voor de oevers, flora en fauna. Ook de nesten van watervogels gaan hierdoor kapot". Verschillende inwoners hebben melding gedaan bij politie en gemeente.

Het college antwoordt dat boa's en de politie toezicht houden en handhaven op het water met een boot die afgelopen mei is aangeschaft. Door het mooie weer van de laatste dagen wordt er meer gevaren, waarbij nou eenmaal niet iedereen zich aan de regels houdt. Hierdoor kan overlast en schade ontstaan.

De meeste overlast ervaren mensen die aan het water wonen aan het begin van de avond. Net de periode dat boa's maar beperkt beschikbaar zijn, maar als zij beschikbaar zijn doen ze ook een vaarronde. Het college belooft dat de boa's er na de zomer minstens drie full-time collega's bij krijgen. Met de uitbreiding komt er ook een avonddienst. Voor toezicht en handhaving in de
avonduren is het college in gesprek met de politie.

De fractie van HOP kan zich ook niet vinden in de ontoegankelijkheid van de gemeente als het gaat om het melden van de overlast door te snel varende boten. Dit kan online middels een Melding Openbare Ruimte (MOR) op de gemeentewebsite onder 'overige. HOP zit graag dat het formulier wordt uitgebreid met een kopje 'Vaaroverlast'. Het college vindt dit echter onnodig, omdat vaaroverlast over het jaar genomen maar zelden wordt gemeld, en het het formulier juist onnodig onoverzichtelijk zou worden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl