Heerhugowaard Centraal


Eind september organiseert gemeente Heerhugowaard een aantal online brainstormsessies over de ontwikkeling van Centrumwaard. Centraal staat de nieuw te vormen gebiedsvisie waarmee het stadsdeel vitaal moet worden gehouden. De sessies zijn vooral online vanwege corona, maar er komt ook nog een aantal fysieke bijeenkomsten volgens RIVM-richtlijnen.

Belanghebbenden en mensen met ideeën bepalen zelf welke thema’s worden besproken in het participatietraject. Denk aan bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, groen en de balans tussen wonen en bedrijvigheid. De thema’s worden daarna door bereidwillige deelnemers uitgewerkt en na november als gebiedsvisie aangeboden aan de gemeenteraad. Op heerhugowaard.nl/centrumwaard zijn de ontwikkelingen te volgen.

Het participatieproces voor Centrumwaard werd in juni al aangekondigd. Projectwethouder Annette Groot sprak toen van een "verrommeld" gebied. Het verouderde riool in de Middenweg van het oude centrum behoeft vervanging, maar al snel bleek dat herinrichting in een breder plan diende te worden gegoten. Uit gesprekken met een belanghebbenden bleken de gemeenteplannen onvoldoende te bekoren, bovendien spelen er andere initiatieven in de omgeving. Vandaar de huidige aanpak voor een gebiedsvisie.

Vanwege de beperkte capaciteit is er zo nodig loting voor de online sessie. De gemeente belooft een selectie die de wijk afspiegelt. Via de webpagina is het echter ook mogelijk om op de hoogte te blijven en een bijdrage te beleveren. (foto: Bing)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl