De colleges van vijftien gemeenten in Regio Noord-Holland Noord hebben de nieuwe Regiovisie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023 vastgesteld. Met deze visie, genaamd ‘Samen zorgen voor veiligheid’, zetten de vijftien een belangrijke stap in de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen overal voorkomen en op verschillende manieren, zoals fysieke of psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel geweld, vernedering of overmatige controle. Wie dit zelf ervaart of het ziet gebeuren wordt aangeraden contact op te nemen met Veilig Thuis. Veilig Thuis biedt informatie, advies en steun, om zorgen te bespreken en eventueel om een melding te doen.

Veilig Thuis is altijd gratis bereikbaar op 0800-2000. Meer info en tussen 09:00 en 17:00 anoniem chatten via veiligthuisnhn.nl. Kijk ook op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Bij direct gevaar, bel 112.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl