Begin dit jaar konden inwoners van Heerhugowaard deelnemen aan een enquête over hun gevoel van veiligheid of juist onveiligheid in de gemeente. Middels een motie van de VVD zet de voltallige gemeenteraad druk op het college om de resultaten van het onderzoek om te vormen in een wijkgerichte aanpak, en om direct in te zetten op de Rivierenwijk, Schrijverswijk en Molenwijk.

Uit de enquête blijkt dat het veiligheidsgevoel in Heerhugowaard in het algemeen toeneemt, maar dat er nog winst te boeken is. De meeste gevoelens van onveiligheid zijn het gevolg van de inrichting van de woonomgeving en van onveilige verkeerssituaties. In de Rivierenwijk en Molenwijk heerst een bovengemiddeld gevoel van onveiligheid. Het tegengaan van verloedering en de verbetering van de inrichting van deze wijken zal een positieve bijdrage leveren. De motie vraagt ook spoedige aandacht voor de Schrijverswijk.

In de motie is gesteld dat de kwaliteit van de woonomgeving en het aanpakken van onveilige verkeerssituaties relatief eenvoudig is te beïnvloeden en vrij makkelijk mee te nemen is in onderhoud. Onderhoud dat gecombineerd kan worden met werkzaamheden in de buurten en wijken.

De raad wil in de eerste bestuursrapportage in 2021 geïnformeerd worden over de gekozen stappen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl