Net als veel gemeenten heeft Langedijk kopzorgen over het huishoudboekje. Dat bleek wel tijdens de digitale raadsvergadering op dinsdag. De primaire "beleidsarme" begroting voor 2021 is niet sluitend en in de meerjarenbegroting staat een structureel tekort van 300.000 tot 800.000 euro. Stijgende kosten voor Wmo en Jeugdzorg wegen immer zwaarder sinds deze taken vanuit het Rijk naar gemeenten zijn overgeheveld, en de coronacrisis hakt er behoorlijk in. De primaire begroting is niet sluitend.

Wethouder Financiën Jasper Nieuwenhuizen keek ook naar Heerhugowaard. De fusiepartner heeft behoorlijk wat zorginstellingen. Hij hoopt dat het Rijk meer financiële steun gaat bieden aan gemeenten, zodat inwoners van Dijk en Waard worden ontzien. Daarnaast werden tijdens de vergadering zorgen geuit over het achterblijven van de woningbouw met name voor jongeren en ouderen, en de gevolgen van de Regionale Energie Strategie (RES) en de aanstaande Omgevingswet.

Begin volgend jaar volgt een secundaire begroting voor 2021, met meer inzicht in de financiële positie van Langedijk.

Overigens werd Patricia Ringers tijdens de Zoom-vergadering opnieuw geïntroduceerd. Zij vervangt Rob Wagenaar, die vanwege langdurige ziekte sinds 21 oktober 16 weken verlof heeft.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl