Heerhugowaard Centraal


Het Horizon College en het Regio College hebben het voornemen om te fuseren. De twee mbo-scholen hebben het afgelopen jaar verkennende gesprekken gevoerd en kwamen tot de conclusie dat fuseren de beste manier is om het mbo-onderwijs te versterken en te innoveren. In nauw overleg met de raden van toezicht en de ondernemingsraden worden een intentieverklaring en een fusieplan opgesteld.

Het Horizon College is gevestigd in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend en telt circa 12.000 studenten en 1.350 medewerkers. Het Regio College heeft locaties in Purmerend, Zaandam, Koog aan de Zaan, Edam en Heerhugowaard met totaal zo'n 5.500 studenten en 540 medewerkers.

Vaak wordt gefuseerd vanwege financiële problemen, maar dat is hier niet het geval. Doel is om gezamenlijk kansen te benutten en uitdagingen aan te gaan. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen elkaar razendsnel op, dus is ruimte om te ontwikkelen en te innoveren noodzakelijk.

Anja Grootoonk, voorzitter College van Bestuur van het Horizon College: "Ons gedeelde uitgangspunt is dat er veel positieve energie in deze ambitie én onze mensen zit. En dat we deze ambitie met gebundelde krachten in één school beter dan nu, als twee afzonderlijke scholen, kunnen waarmaken. Het resultaat van de verkenningsgesprekken wordt door beide directieteams volledig gedragen. Kort gezegd gaat onze ‘verkering’ een volgende fase in en bereiden we onze ‘verloving’ voor."

Bernard Fransen, voorzitter College van Bestuur van het Regio College: "We willen studenten de beste kansen en nieuwste opleidingen bieden, om zich te ontwikkelen als mens en als vakman of vakvrouw. We willen bedrijven en instellingen verder helpen met hun vraag naar goed ontwikkeld en opgeleid personeel, mensen met alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om de toekomst in te gaan. We willen onderwijs aanbieden dat aansluit en liever nog vooroploopt bij wat nodig is en mogelijk kan worden in de regio. Dat kunnen we beter samen oppakken dan ieder afzonderlijk."

Studenten moeten toekomstgericht, innovatief en uitdagend onderwijs kunnen blijven krijgen, waarbij ze geïnspireerd worden door up-to-date leeromgevingen en lesmethoden. "En ook de vraag van onze medewerkers naar een stimulerende, waarderende en ontwikkelingsgerichte werkgever met goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden is een uitdaging. Alles bij elkaar vraagt dit een forse inspanning en het geeft energie en vertrouwen om dit met verenigde krachten aan te gaan", vult Grootoonk aan.

De eerste stap van het fusieplan is een intentieverklaring. Deze moet nog dit jaar klaar zijn.  De raden van toezicht hebben gevraagd om nadelen en risico’s te blijven adresseren en voldoende tegenspraak te organiseren. De studentenraden pleiten voor sterke medezeggenschap in de nieuwe organisatie, met aandacht voor lokale situaties. (foto: Rob Duin)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl