Gemeente Heerhugowaard kent doorgaans een stabiele, financiële uitgangspositie. Voor het komende jaar is die basis er ook, maar toch moeten er door het gemeentebestuur moeilijke keuzes worden gemaakt om het begrotingstekort van 5,3 miljoen op te vangen, zonder extra verhoging van de woonlasten.

Sinds het Rijk de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg overdroeg aan gemeenten, kampen deze met steeds oplopende kosten. Daar worden de nodige maatregelen voor genomen, maar het is nog niet duidelijk hoeveel middelen het Rijk voor jeugdzorg ter beschikking zal stellen. Daarnaast is er de gemeentefusie , waarvan de kosten pas achteraf door het Rijk gecompenseerd worden. En dan is er natuurlijk nog de coronacrisis, waarop de gemeente investeert.

"Keuzes maken betekent niet dat we dingen niet meer doen. Het kan ook betekenen dat we dingen anders doen", licht wethouder financiën Bert Fintelman toe. "Zo zou er gekeken kunnen worden naar het aantal aanbieders in de zorg en willen we een pilot starten om huisartsen bij te staan, wat moet leiden tot minder jeugdzorgkosten. De woonlasten voor huishoudens zullen niet méér stijgen dan we eerder hebben afgesproken."

De woonlasten worden in december definitief vastgesteld. Voor nu staan deze op gemiddeld 247 euro OZB-belasting, 206 euro rioolheffing en 296 euro afvalstoffenheffing. De begrotingen van zowel Heerhugowaard als fusiepartner Langedijk worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 vastgesteld. Volgend jaar wordt gewerkt aan één gezamenlijke begroting voor Dijk en Waard.

Meer informatie op heerhugowaard.nl/nieuws.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl