Het college van Langedijk stelt de gemeenteraad voor 300.000 euro extra in het Corona Steunfonds van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard storten. Wethouder financiën Jasper Nieuwenhuizen: “We leven nog altijd in een onzekere tijd. Corona raakt iedereen, persoonlijk en zakelijk. Gezien de gedane bestedingen uit het Corona Steunfonds en de nog lopende aanvragen is het verstandig om de reserve in het fonds aan te vullen, zodat we maatregelen die de vitaliteit van de gemeente en de gemeenschap in stand houden op korte en lange termijn kunnen ondersteunen.”

Het Corona Steunfonds werd in juni opgericht door gemeenten Heerhugowaard en Langedijk om steun te bieden aan verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers die door de coronacrisis in problemen zitten, maar ook voor samenwerkingen die bijdragen aan een duurzaam en sociaal economisch herstel.

Aanvankelijk stortte Langedijk 400.000 euro in het Corona Steunfonds. Onder meer Museum BroekerVeiling en Dorpshuis de Geist ontvingen een bijdrage. Op dit moment is 370.570 euro besteed of reeds toegewezen. De pot raakt dus leeg, terwijl de crisis nog niet op zijn eind loopt.

Het fonds is voor ondernemers en organisaties in Heerhugowaard en Langedijk nog steeds open voor compensatievergoeding bij huur van de gemeente, een exploitatiebijdrage bij liquiditeitsproblemen of een stimuleringsbijdrage voor samenwerkingsverbanden. Meer informatie op gemeentelangedijk.nl/coronawijzer/.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl