Heerhugowaard Centraal


De gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hebben met de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties ambities en opgaven voor de komende jaren op papier gezet. De prestatieafspraken voor 2021 tot en met 2024 gaan over verschillende thema’s, zoals voldoende betaalbare en energiezuinige woningen, wonen & zorg, leefbaarheid en wijkgericht werken.

In Heerhugowaard en Langedijk werken de corporaties toe naar minimaal 1.000 nieuwe woningen tot 2030. Voor 2021 staat bij Woonwaard de oplevering van 71 woningen in Heerhugowaard gewend planning en de start bouw van 112 woningen. Komend jaar worden er in Alkmaar voor Woonwaard 119 woningen opgeleverd en start voor Kennemer Wonen de bouw van 38 woningen. De komende jaren moeten dat er in Alkmaar totaal 500 worden.

Ook is afgesproken dat de gemeenten de procedures voor vergunningen samen sneller proberen af te handelen, een lagere grondprijs rekenen bij verkoop voor sociale woningbouw, woonlasten te beperken en zo laag mogelijke gemeentelijke heffingen aan te houden. De corporaties spraken af de huren nauwelijks te verhogen en dat in Alkmaar minimaal 95% van alle woningen sociale huurwoningen blijven.

Er wordt met name voor jongeren ingezet op flexwonen, doorstroming van grotere huishoudens naar ruimere woningen en flexibele contractvormen. In 2021 komen de corporaties met een gerichte aanpak voor jongeren.

Heerhugowaard en Langedijk werken aan een warmtevisie met een uitvoeringsprogramma. Alkmaar heeft al een warmtevisie. Tot en met 2024 sluiten de corporaties naar verwachting 1.461 woningen aan op het warmtenet. In Alkmaar zal Woonwaard rond 1.450 woningen op verschillende manieren verduurzaamd, Dat levert lagere woonlasten op voor de huurders.

In de woonafspraken wordt ook gerefereerd naar het faciliteren van het langer zelfstandig wonen van ouderen, het huisvesten van bijzondere doelgroepen en het Pact voor ‘Wonen met ondersteuning – commitment op leefbaarheid’ uit 2018, gericht op kwetsbare groepen.

Voor de Rivierenwijk in Heerhugowaard is er een wijkvisie en er wordt gekeken of deze nuttig is voor andere wijken. In het kader van Buurtgericht Werken wordt komend gestart met het opstellen van gebiedsagenda's in Alkmaar.

De prestatieafspraken voor Heerhugowaard en Langedijk zijn gemaakt door de gemeenten, Woonwaard en Woonstichting Langedijk, en de huurdersorganisaties Huurdersbelangenvereniging Noord-Kennemerland en Huurdersraad Langedijk.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl