Heerhugowaard Centraal


Het UWV publiceert elke maand een overzicht van het aantal WW-uitkeringen, maar hoe het zit met de bijstand wordt maar weinig over bekendgemaakt. Het Centrum voor Economisch Welzijn dook in de getallen van het CBS en publiceerde per gemeente een vergelijking tussen 2019 en 2020. De uitkomst: het (let op) gemiddeld aantal mensen in de bijstand daalde in regio Alkmaar, net als in de meeste Nederlandse gemeenten.

Het aantal inwoners van gemeente Alkmaar in de bijstand zakte van gemiddeld 23,1 naar 22,9 per 1000 inwoners. Heerhugowaard zag een daling van 13,7 naar 13,4 en Langedijk van 10,3 naar 9,6 per 1000 inwoners. Voor Bergen zijn geen gegevens. Zoals de getallen aantonen, heeft Alkmaar een veel hoger percentage mensen in de bestand dan Heerhugowaard en Langedijk, en profiteerde de gemeente het minste van economische groei.

Maar natuurlijk heeft de coronacrisis wel degelijk mensen in de bijstand gedrukt. Dat is te zien aan het maandelijks verloop. In Heerhugowaard en Alkmaar was alle van maart 2019 tot en met maart 2020 geboekte progressie in drie maanden tijd weer weg. Alleen Langedijk zag geen stijging van het aantal bijstandsuitkeringen vanaf de eerste coronamaatregelen. Het aantal bleef van januari tot en met mei 2019 stabiel op 9,6 per 1000 inwoners.

Na de eerste lockdown was er weer enig herstel, maar de gevolgen van de tweede lockdown moeten de komende maanden duidelijk worden, aldus het Centrum voor Economisch Welzijn.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl