Heerhugowaard Centraal


Gemeente Heerhugowaard heeft woensdag de conceptvisie voor Centrumwaard online gepresenteerd. Het oude centrum krijgt de komende jaren een flinke opknapbeurt. Er zijn een aantal keuzes te maken en de gemeente wil daarvoor opnieuw de inzichten van betrokken bewoners en ondernemers. Donderdag of vrijdag kregen 1.050 adressen een brief op de mat om tot en met 21 januari te kunnen reageren op de conceptvisie.

De afgelopen maanden zijn aan de hand van diverse thema's, samen met inwoners en ondernemers, plannen gevormd voor de herinrichting van Centrumwaard. Het gebied moet prettiger worden om te wonen, te werken en te verblijven. Daarvoor zal bestaande woningbouw worden vernieuwd en krijgen leegstaande panden een nieuwe functie. Nieuwbouw zal beperkt zijn. Er komt meer groen en de situatie rond parkeren wordt aangepast. Wat betreft horeca ligt de focus vooral op eetgelegenheden en terrassen.

De Middenweg moet bij Centrumwaard een 30 km/u zone worden waar de auto te gast is, liefst zonder drempels. De parallel gelegen Dreef zal weer tweerichtingsverkeer worden, al is nog niet duidelijk hoe de veiligheid bij de Pater Jan Smitschool anders moet worden verbeterd. Ook de kruising met de Parklaan / Sportlaan wordt aangepast.

Na de huidige participatieronde wordt de definitieve gebiedsvisie opgesteld, die naar verwachting eind maart aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Bij goedkeuring wordt de visie omgezet naar concrete plannen en vindt opnieuw burgerparticipatieplaats.

Alle informatie over de plannen en hoe hierop te reageren is te vinden op heerhugowaard.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl