Heerhugowaard Centraal


De grootschalige herinrichting van het Heerhugowaardse stationsgebied en het veranderende klimaat zorgen voor uitdagingen bij het op peil houden van de waterhuishouding in de omgeving. De gemeente en het waterschap hebben een intentieverklaring getekend om deze te waarborgen.

In de huidige situatie spelen de Westertocht, Oostertocht en gemaal Huygendijk Heerhugowaard een belangrijke rol in de waterhuishouding van de polder. De Westertocht ligt direct aan spoor en zal door de geplande tunnel in de Zuidtangent worden doorbroken. De gemeente en het waterschap willen een goed alternatief realiseren, met daarbij een nieuw gemaal op bedrijventerrein De Zandhorst.

Met een upgrade van het watersysteem ontstaat er ruimte voor de hoofdwegenstructuur en mogelijk toekomstige ontwikkelingen in het stationsgebied.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl