Heerhugowaard Centraal


In de Monitor Werklocaties Noord-Holland van de Provincie wordt door onderzoeksbureau Stec geconcludeerd dat er in regio Alkmaar voldoende ruimte is voor bedrijven om zich te vestigen. Het Alkmaarse college denkt daar echter iets anders over en volgens wethouder Pieter Dijkman zien ook gemeenten Heerhugowaard en Langedijk knelpunten ontstaan. "Wij kiezen een andere weg, want we zitten al tegen de grens."

Coronacrisis of niet, het HAL-gebied is populair bij bedrijven die nieuw zijn of willen uitbreiden, en dan vooral in de hogere klassen wat betreft geluidproductie. Populairder dan Stec aangeeft. Bovendien is volgens wethouder Dijkman geen rekening gehouden met de omvorming van Alkmaarse stukken industrieterrein tot buurten om in te wonen, werken en recreëren, zoals in Overdie en Oudorp.

"Het gaat wel heel hard op de Boekelermeer", zegt wethouder Dijkman. "De bezetting is nu ongeveer 70 procent. Maar in de hele regio is veel vraag". Die 70 procent is zo ongeveer de bezettingsgraad waarbij hij samen met zijn evenknieën in omliggende gemeenten wil kijken naar opties voor uitbreiding van bedrijvenlocaties of het creëren van nieuwe. Hij wil echter niet kwijt of er al locaties in beeld zijn en zo ja, waar. "Dan wordt daar meteen op gespeculeerd", zegt de wethouder lachend.

Wethouder Christian Braakman vult aan: "Er is genoeg kantoorruimte en de Kanaalzone biedt mogelijkheden voor bedrijven in milieucategorieën 1 en 2, soms ook 3 of 4". Maar dat is dus niet genoeg om gelijke tred te houden met de behoefte van bedrijven uit die hogere (geluids)categorieën.

Een van de plannen om de Boekelermeer nog interessanter te maken voor bedrijven is de aanleg van een haven langs het Noordhollandsch Kanaal. "Daar is veel belangstelling voor", zegt Dijkman. En zodra de afslag A9 Heiloo, de weg is inmiddels vrij voor de aanleg, voltooid is, zullen de Barnsteenstraat en de Heilooër Middenweg aan elkaar gekoppeld worden. Ook wordt gekeken naar een betere verbinding langs het kanaal.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl