Heerhugowaard Centraal


Gemeente Heerhugowaard wil bouwprojecten radicaal versnellen om de woningnood te bestrijden. Om ervaring op te doen, doet de gemeente samen met woningcorporatie Woonwaard mee aan de pilot ‘Vergunning in 1 dag’. Voor de pilot worden twee projecten ingezet, de Tuinfluiter en de Goudvink in De Draai. Ook de gemeenten Hoorn, Purmerend en Zaanstad doen mee en Expertteam Woningbouw BZK en de provincie bieden ondersteuning.

In de pilot wordt vooral ingezet op snelle beoordeling van vergunningsaanvragen aan de hand van vergelijkbare modulaire woningbouw in het land. Op het proces van vooroverleg en wettelijke bezwaartermijnen wordt namelijk geen versnelling verwacht.

Annet Groot, wethouder ruimtelijke ordening: “Voor het versnellen van de vergunningsaanvraag is een aantal aspecten interessant: het object, de plek en het proces. Door te kiezen voor gestandaardiseerde kaders - afhankelijk van plek en product - waar we samen achter staan, geven we duidelijkheid aan bouwers en maken we snelheid.”

Uitwisseling van kennis, ervaring en praktijklessen tussen de betrokken medewerkers binnen corporaties en gemeenten zijn een belangrijk onderdeel van het traject: indieners en vergunningverleners leren van elkaar en bouwen met elkaar aan versnelling en voorspelbaarheid van het proces.

Het idee van ‘Vergunning in 1 dag’ is niet nieuw. Eind 2010 tekende gemeente Rotterdam met partners een intentieverklaring om hoogwaardige vergunningen binnen een dag af te handelen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl