00:00
55
00:00


Een hotel met wellness, een tokkelbaan en een klimtoren: het zijn een paar voorbeelden waarmee het recreatieschap Geestmerambacht hoopt meer bezoekers te trekken zodat er ook meer geld in het laatje komt. Tot onvrede van Tiny Zandbergen. "Door de coronacrisis is duidelijk geworden hoeveel mensen juist behoefte hebben aan rust en ruimte." Haar petitie is al door 3.000 mensen ondertekend.

Toen Zandbergen hoorde van de commerciële plannen van het recreatieschap ondernam ze meteen actie. "Als er mensen gillend van een tokkelbaan gaan, is het gedaan met de rust. Het moet geen attractiepark worden," zegt ze tegen mediapartner NH Nieuws. En die rust is volgens haar nu juist zo belangrijk voor de flora en fauna in het gebied. Een groot deel van het Geestmerambacht is namelijk wettelijk beschermd natuurgebied waarbij er volgens haar geen grootschalige ontwikkelingen zijn toegestaan, tenzij er sprake is van groot maatschappelijk belang.

"Dit is juist een gebied dat ontzettend belangrijk is voor vogels, planten en dieren. Het is al zo slecht gesteld met de biodiversiteit in Nederland en hierdoor wordt het er niet beter op. Ze willen wel natuur compenseren, maar een bos kun je niet compenseren met een weiland. Onder een grote boom gaan zitten, kan op z'n vroegst pas over vijftig jaar."

Maar volgens Jasper Nieuwenhuizen, wethouder en voorzitter van het recreatieschap Geestmerambacht, is het allemaal niet zo zwart-wit. Natuur, recreatie en commercie kunnen volgens hem best hand in hand gaan. "Het wordt geen attractiepark. Er staan heel veel activiteiten in de visie, maar die worden niet allemaal uitgevoerd. Er moet een mooie mix ontstaan."

Want volgens Nieuwenhuizen is het juist de bedoeling dat de natuur wordt versterkt. Het gebied wordt opgedeeld in verschillende zones waardoor de rust in het natuurgebied wordt gewaarborgd. Nieuwenhuizen geeft toe dat het ook met de financiën te maken heeft. "We kunnen het gebied alleen maar beheren als er genoeg geld voor is." Een verkeerde motivatie volgens Zandbergen. Volgens haar zijn de problemen begonnen toen de provincie Noord-Holland het recreatiegebied verkocht. Ze pleit er dan ook voor dat de provincie het gebied weer gaat beheren. "Natuur is ook wat waard, maar daar wordt aan voorbijgegaan."

Ondanks alle handtekeningen heeft de gemeente Heerhugowaard al ingestemd met de plannen voor het Geestmerambacht. De gemeenteraden van Alkmaar en Langedijk moeten nog een besluit nemen over de nieuwe visie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl