Woensdag bracht Commissaris van de Koning Arthur van Dijk zijn laatste ambtsbezoek aan Langedijk. Daarbij drukte hij de raadsleden op het hart dat de fusie met Heerhugowaard niet voor verlies van eigen identiteit zal zorgen. "De kernen behouden hun eigen kenmerken. Uw eigen cultuur blijft gewoon in stand. Ik zie dat zelf ook in mijn eigen dorp, waar ik woon, Badhoevedorp."

"Met het samengaan van beide gemeenten wordt de bestuurskracht versterkt", zei Arthur van Dijk. "De fusie maakt de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners mogelijk en het vermindert de kwetsbaarheid van de gemeente". Vooral in deze tijd is dat volgens hem belangrijk, met de uitdagingen die de Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet en straks de Omgevingswet met zich meebrengen.

Van Dijk complimenteerde de Langedijker raadsleden voor hun keuzes in het fusieproces. "Dat getuigt van zelfbewustzijn en bestuurlijk lef". Hij merkt vaak dat er vrees is voor identiteitsverlies. De commissaris heeft thuis ervaren dat dit niet nodig is. "De gemeente Haarlemmermeer heeft meer dan 20 kernen, die ieder hun eigen identiteit hebben, met een eigen dorpsraad, een eigen feestweek en een eigen Sinterklaasintocht. Langedijk zal niet anders zijn."

De keuze voor Thorbecke-experiment is daarbij volgens Arthur van Dijk een goede. "Dit betekent dat inwoners geen last ondervinden van gemeentegrenzen. Centraal staat wat voor de inwoners belangrijk is om te realiseren, en niet welke gemeentelijke organisatie hiervoor aan zet is. Dat is in feite de essentie van iedere bestuurlijke fusie".

Wat inwoners belangrijk vinden kunnen ze in het kernenbeleid aangeven met participatie. De commissaris drukt op het hart dat bij dit proces duidelijk is waar men aan toe is. "Maak goede afspraken aan het begin. Er zijn veel vormen van participatie bedacht, maar vaak leidt het tot polarisatie en teleurstellingen."

Het onderwerp participatie was een mooi bruggetje voor Van Dijk om de raad te feliciteren met de breed gedragen gemeentenaam Dijk en Waard. "Om u hiermee te feliciteren overhandig ik u deze historische kaart, waarop duidelijk de lange dijk is te zien, die de dorpen verbindt en een koppeling maakt met de Waert, die in de 17e eeuw is drooggelegd."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl