De Rekenkamer van Heerhugowaard heeft een rapport uitgebracht waarin het aangeeft dat de gemeente pro-actiever kan zijn. Zo bracht het college geen voorjaarsnota uit. Deze afwijking van de financiële verordening zorgde voor onduidelijkheid en onvrede. De raad kan het college vragen om in de toekomst eerst een voorstel in te dienen voor een afwijking, waarin staat hoe de raad controle kan voeren en sturing kan geven.

Het advies voor meer pro-activiteit betreft ook het vragen om aanvullende details op informatiebrieven van het college. De Rekenkamer haalt de updates aan over corona-steun van hogere overheden en de financiële en economische consequenties van acties die de gemeente zelf neemt. Deze updates zijn beknopt. Raadsleden kunnen vragen om meer informatie.

Daarnaast raadt de Rekenkamer de raad aan om in gesprek te blijven over wat de beste vergadermethode is. Niet alleen qua efficiëntie (digitaal vergaderen kost doorgaans meer tijd en heeft zijn beperkingen), maar ook het signaal dat wordt afgegeven en de kosten. Ook wordt aangeraden om afspraken de digitaal vergaderen formeel vast te leggen, zoals dat voor fysieke vergaderingen is gedaan.

In het definitieve rapport van de Rekenkamer ontbreekt nog het onderzoek naar het gemeentelijk toezicht op de openbare orde en veiligheid. Dat onderzoek werd uitgesteld tot oktober, omdat medewerkers op dat vlak het druk hadden met de coronaregels. Op 30 maart werd gerapporteerd, voor het definitieve rapport wordt gewacht op bestuurlijke wederhoor.

Voor dit jaar focust de Waardse Rekenkamer zich op een quickscan van de financiële reserves van de gemeente, het sport- en beweegbeleid en op datagedreven implementatie van de Regionale Energiestrategie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl