Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een lening afgesloten voor maar liefst 651 miljoen euro. De Nederlandse Waterschapsbank leent het bedrag renteloos voor vijftien jaar, aldus het NHD. Normaal wordt jaarlijks 42 tot 48 miljoen euro geleend, maar keer vijftien is het bedrag onvoorstelbaar hoog. Het waterschap maakt gebruik van het historisch lage renteniveau om kosteloos voor lange tijd stabiliteit en continuïteit te creëren.

Van het bedrag gaat 478 miljoen naar dijkversterking, renovatie en nieuwbouw van gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties, en naar milieudoelen zoals plaatsing van zonnepanelen op eigen terreinen. Het overige geld is voor aflossingen tot 2025 van eerder gedane investeringen.

Door de lening is het waterschap niet afhankelijk van rentefluctuaties en variërende investeringen van het Rijk, dat soms andere ideeën en prioriteiten heeft. Vorig jaar moest HHNK daardoor onverwachts flink wat bijlenen. Het geld wordt ondergebracht bij de rijksoverheid en pas opgenomen wanneer het algemeen bestuur akkoord is.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl