Het college van Heerhugowaard vraagt 4,6 miljoen euro aan uit de Regeling Woningbouwimpuls. Daarmee kan in Westpoort en De Scheg versneld gestart worden met de bouw van rond 750 woningen, 1.000m2 commerciële ruimte en de benodigde infrastructuur en voorzieningen. Daarvan moet 69 procent bestaan uit 'betaalbare woningen': sociale huurwoningen tot 752 euro per maand (2021), middelhuurwoningen tot 1.000 euro en koopwoningen tot de NHG-grens.

Woonwethouder Monique Stam: “We hebben veel nieuwe woningen nodig. En het liefst morgen al. In Dijk en Waard willen we de komende jaren 10.000 woningen realiseren. Met deze Rijkssubsidie kan de ontwikkeling van wonen op Westpoort-De Scheg met 1 tot 2 jaar worden versneld.”

Eerder dit jaar zijn gesprekken met omwonenden, ondernemers, mogelijke bewoners en andere betrokken partijen gevoerd om de kansen voor het gebied Westpoort in kaart te brengen. Wensen voor betaalbaar wonen in een groene omgeving, woningen met tuin, woon-werkwoningen, ruimte voor voorzieningen, aandacht voor het verkeersnetwerk en het realiseren van geluidswering kregen in de subsidieaanvraag al een plek.

Wethouder Stam: “Hoe het gebied er exact uit komt te zien volgt in een later stadium. Voor het kunnen doen van de subsidieaanvraag was het noodzakelijk nu al keuzes te maken in het aantal en type woningen dat op Westpoort-De Scheg wordt gerealiseerd". Ook alle andere invullingen en details komen later aan de orde.

Twee derde grondgebonden woningen en veel groen creëren in de Westpoort (gemeentegrond) een onderscheidend woonmilieu. In De Scheg (grond van BPD) komen appartementen, daarmee wordt de aansluiting gemaakt op woningbouw in het nabijgelegen Stationsgebied Dijk en Waard. Tussen de gebieden komt een tunnel onder het spoor, indien mogelijk in combinatie met verbreding van het spoorviaduct N242. Aan de zijde van de Westtangent komt een ongelijkvloerse kruising voor voetgangers en fietsers en aan de westkant wordt een aansluiting op de Abe Bonnemaweg gerealiseerd. Zo worden Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard op een veilige manier bereikbaar en worden fietsen en lopen gestimuleerd.

De besluitvorming van het Ministerie van BZK over de subsidieaanvraag wordt in het voorjaar van 2022 verwacht. In de raadsvergadering van 26 oktober 2021 besluit de gemeenteraad nog tot goedkeuring van de aanvraag. (foto: Bing)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl