Woningcorporatie Woonwaard, Woonstichting Langedijk en gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben prestatieafspraken gemaakt voor versnelling van de woningbouw. Het streven is om in 2030 rond 650 woningen te hebben bijgebouwd in Heerhugowaard en zo'n 350 in Langedijk. De pennen werden nogmaals getrokken om de sociale woningbouw in Heerhugowaard een flinke impuls te geven.

Voor het programma ‘Urgentielocaties Sociale Woningbouw Heerhugowaard’ opgesteld, tekenden de gemeente, Woonwaard en Woonstichting Langedijk een intentieverklaring. Drie locaties zijn al aangewezen. Dat zijn het veldje aan de Berckheidelaan en twee wooncomplexen in De Draai: De Tuinfluiter aan het Tuinfluiterpad en De Goudvink aan de Boerenzwaluwstraat. Rond 100 van de woningen zijn gereserveerd voor sociale verhuur.

Daarnaast wordt voor de locatie Gildestraat de haalbaarheid voor sociale huurwoningen onderzocht. Voor locaties langs de Titanialaan en de Krusemanlaan moet nog worden bekeken hoe en met welk programma deze ontwikkeld kunnen gaan worden. In Langedijk zijn geen urgentielocaties, maar er wordt weldegelijk gezocht naar plekken voor sociale verhuur. Verder worden opties voor ‘flexwonen’ bekeken en worden honderden woningen verduurzaamd.

“Het kan niet snel genoeg gaan, als je kijkt naar de behoefte die er momenteel is”, zegt woonwethouder Monique Stam. “Samenwerking is het sleutelwoord om nog sneller bereikbare woningen voor iedereen te realiseren en daarom ben ik ook heel blij dat we er gezamenlijk zo hard aan willen trekken.”

De woningcorporaties spelen een belangrijke rol in het project. Het gaat niet alleen om nieuwbouw voor sociale verhuur maar om een bredere, sociale opgave. Tim van Ruiten van Woonstichting Langedijk: “Er is meer aandacht voor mensen met een smallere beurs, zoals jongeren. Maar het gaat ook om mensen die al dan niet tijdelijke betalingsproblemen hebben, en er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor langer zelfstandig thuiswonen.”

Joke van den Berg van Woonwaard: “Het is goed merkbaar voor iedereen hoe groot de opgaven zijn waar we voor staan. Kijk naar het woningtekort en onze ambitie om ‘woonlastenneutraal’ te verduurzamen. We hebben elkaar hierin hard nodig. Daarom is het ook zo belangrijk dat we deze afspraken maken en samen aan de slag gaan, ieder vanuit zijn eigen rol.”

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl