Heerhugowaard Centraal

Gunstige economische ontwikkelingen beginnen langzaam een structureel effect te hebben op de arbeidsmarkt. Een belangrijke indicatie is dat het aantal WW-uitkeringen in het eerste half jaar een duidelijke daling laat zien. Wel zijn tussen de gemeenten en sectoren verschillen te zien.

In Noord-Holland Noord is in het eerste half jaar het aantal WW-uitkeringen gemiddeld met ruim 7% gedaald. In dezelfde periode vorig jaar was de daling met 1,6% aanzienlijk kleiner. Opvallend is dat gemeenten waar het aantal WW-uitkeringen juist steeg zonder uitzondering kleine gemeenten zijn, de groei bleef was in aantallen dan ook klein.

De bouwnijverheid kende het afgelopen jaar de sterkste daling van het aantal WW'ers (33% ten opzichte van juni 2014). Die was in eerdere jaren juist sterk. In de horeca ligt het aantal lager dan in december 2014, grotendeels door seizoensinvloeden. Een betere vergelijking is te maken met juni 2014. Sindsdien worden bijna 9% minder uitkeringen verstrekt. Dit is een indicatie dat de werkgelegenheid ook hier aantrekt.

Sectoren waar in juni meer WW-uitkeringen werden verstrekt dan in december 2014 zijn vervoer en opslag, gezondheidszorg en cultuur en de (zeer kleine) sector energie, water en afvalvoorziening.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl